Forskerkollektivet er et kollektiv med forskere innenfor samfunnsvitenskap og humaniora som jobber normkritisk og interseksjonelt.
engebretsen engebretsen engebretsen engebretsen engebretsen engebretsen engebretsen

Recent News

Newsletter

Forskerkollektivet
janne@forskerkollektivet.no
Unn Conradi Andersen

Unn Conradi Andersen er forsker, forfatter og sosiolog. Hun arbeider i dag som 1.amanuensis ved Westerdals Oslo ACT, der hun forsker og underviser i politikk og samfunn for kommende kommunikasjonsmedarbeidere.

Andersen var i en årrekke ansatt i Dagbladet, der hun virket som journalist og prosjektleder. I Dagbladet.no bygde hun opp en rekke suksessrike nettforum, blant annet det brukerstyrte Diktkammeret. Etter femten år omskolerte hun seg og skrev en avhandling i sosiologi «Når margin blir mainstream. Forhandlinger av ekteskap, foreldreskap og slektskap» (2014). Andersen går inn i familiesosiologien med perspektiv som kjønn, normer, makt og marginalisering.

Om familieformer

I avhandlingen undersøkte hun blant annet på hvilken måte sosiale medier bidrar til å endre forståelsen av hvordan vi lever livene våre i dag. Gjennom studier av et stort mediemateriale, inkludert såkalte lavstatus kvinneoffentligheter, dokumenterte hun hvordan familien reforhandles og endres i en brytningstid. Studien bidrar blant annet til en ny forståelse av ikke-biologiske slektskapsbånd. Andersen arbeider i dag med en bok basert på funnene med arbeidstittel «Alene, sammen. Fra kjerne til stjernefamilie».

Om forfattere og resepsjon

Hun har også publisert en rekke vitenskapelige artikler og bøker, blant annet boka «Har vi henne nå? Kvinnelige forfatterskap og mediene» (2009). Her undersøkte hun hvordan kvinnelige forfattere har blitt mottatt og lest av norske kritikere. Forfatterne som ble analysert var Marie Takvam, Herbjørg Wassmo, Hanne Ørstavik og Vigdis Hjorth.
Boka bidro til en diskusjon i mediene om kritikernes lesemåte, og hvorvidt kvinnelige forfattere blir møtt med andre merkelapper enn menn.
Mediemottakelse:
bokcover_1
Andersen har også redigert antologien «Egentlig. Åtte fortellinger om livet» (2005), der kjente forfattere skriver om ’meninger med livet’, både på et individ og samfunnsnivå. Her bidro blant annet forfattere som Nils Rune Langeland, Margreth Olin og Thure Erik Lund.
bokcover_2

Background:

Andersen har også redigert antologien «Egentlig. Åtte fortellinger om livet» (2005), der kjente forfattere skriver om ’meninger med livet’, både på et individ og samfunnsnivå. Her bidro blant annet forfattere som Nils Rune Langeland, Margreth Olin og Thure Erik Lund.
Supervisors: Prof. Henrietta Moore; Prof. Charles Stafford (PhD Anthropology, LSE, 2003-2008)
TREFFER  BLINK: Andersen underviser i politikk og samfunn ved høyskolen Westerdals.
unn
Contact for projects