Forskerkollektivet er et kollektiv med forskere innenfor samfunnsvitenskap og humaniora som jobber normkritisk og interseksjonelt.
engebretsen engebretsen engebretsen engebretsen engebretsen engebretsen engebretsen

Recent News

Newsletter

Forskerkollektivet
janne@forskerkollektivet.no
Stine H. Bang Svendse

Stine H. Bang Svendsen førsteamanuensis i pedagogikk ved NTNU, Institutt for lærerutdanning, og professor i tverrfaglig kjønnsforskning. I Forskerkollektivet bidrar hun til utviklingsarbeid i utdanning og samfunn med fokus på antirasisme, kjønn og seksualitet. En av hennes fremste forskningsfelt er samtidsforståelser av kjønn og seksualitet, og undervisning om seksualitet. I likhet med Forskerkollektivets Janne Bromseth jobber Stine H. Bang Svendsen med normkritisk pedagogikk.

For tiden jobber hun blant annet i disse interessefeltene:

Generasjon PAN? Endringer i ungdoms forståelser av kjønn og seksualitet

Hvordan forstår ungdom kjønn og seksualitet i dag, og hvordan er disse forståelsene i endring? Dette prosjektet utforsker det nye språket om kjønnsidentitet og seksuell identitet som har vokst fra i skeive subkulturelle miljø i løpet av det siste tiåret, og som for tiden også siver ut i mainstreamkulturen.

Normkritisk pedagogikk – i lærerutdanning?

Hvordan kan normkritiske perspektiver komme til nytte i lærerutdanning, og hvordan kan de hjelpe lærerstudenter å nærme seg sosial ulikhet, rasisme og kulturelt mangfold, i tillegg til kjønns- og seksualitetsnormer?
Transnasjonal seksualitetskunnskap
 
Hvordan endres kunnskap om og forståelser av seksualitet seg i  transnasjonale og internettbaserte samtaler?
seksualitet-i-skolen-omslag
Contact for projects