Forskerkollektivet er et kollektiv med forskere innenfor samfunnsvitenskap og humaniora som jobber normkritisk og interseksjonelt.
engebretsen engebretsen engebretsen engebretsen engebretsen engebretsen engebretsen

Recent News

Newsletter

Forskerkollektivet
janne@forskerkollektivet.no
Janne Bromseth

Mitt spesialkompetanseområde er kjønn, seksualitet og alder, skeives livsvilkår og normkritiske perspektiv på mangfold, anti-diskriminering og læringsprosesser. De seneste ti årene har jeg vært virksom som forsker og universitetslektor innenfor kjønnsforskning ved Uppsala universitet og Stockholms universitet. Har gjort  utrednings- og utdanningsoppdrag for eksterne aktører i både Sverige og i Norge. Er i dag frilansende foreleser, kursholder og læreboksforfatter. I skrivende stund jobber jeg med boken ”Forandring pågår! Normkritiske perspektiv på likestillings- og anti-diskrimineringsarbeid,” og antologien ”Den normkritiska pedagogen”.

Sammendrag:

Jeg tar kortere og lengre oppdrag innenfor utdannings-, myndighets- og ideell sektor, med arbeidsoppgaver som forskningsforankret kompetanseheving, prosjektutvikling, forandringsprosesser og utredning/forskning (se liste til høyre). Mitt mål med det jeg gjør er å utforske og bidra til sosial forandring, mine viktigste drivkrefter er nysgjerrighet og engasjement. Dette er også stikkord for hvordan jeg bedriver kunnskaps- og prosjektarbeid. Jeg jobber helhetlig og målrettet, men er samtidig sensitiv for prosessers gang, enten det gjelder prosjektarbeid, redaktøroppgaver, som veileder og utdannings- og kursansvarlig.

Yrkesmessig mål:

Gjennom å  samarbeide tett med oppdragsgiver i forberedelser og oppfølging tilpasser jeg alt jeg gjør til den kontekst og målgruppe jeg jobber med, og de behov som fins i hver enkelt sammenheng. Som pedagog bruker jeg en dialogisk og erfaringsbasert tilnærming der den enkeltes og virksomhetens erfaringer og ressurser brukes som utgangspunkt for utvikling og læring. Dette skaper gode forutsetninger for en prosesslederrolle i individers og gruppers læringsprosesser som er tilstedeværende og skaper tillit i rommet. Jeg jobber også gjennomgående med å skape en normbevisst og inkluderende pedagogisk praksis.

Seneste bøker og rapporter (i utvalg):

Bjørkman, Lotta & Bromseth, Janne (red), under arbeid). Den normkritiska pedagogen. Lund: Studentlitteratur<br />

Bromseth, Janne, 2016. LHBTQ- och normkritiska perspektiv på åldrande. Erfarenheter från ett LHBTQ-projekt på Gävle kommuns biståndsenhet 2014-2015. Rapport, Omvårdnad Gävle

Bromseth, Janne & Siverskog, Anna (red), 2013. LHBTQ-personer och åldrande. Nordiska perspektiv. Lund: Studentlitteratur.

Bromseth, Janne, 2012. Från homo till HBTQ. Förändringsstrategier i en brytningstid. Stockholm: Arvsfonden.

Bromseth, Janne & Darj, Frida, 2010. Normkritisk pedagogik. Makt, lärande och strategier förändring. Centrum för genusvetenskaps skriftserie, Uppsala universitet. Uppsala: Universitetstryck.

Oppdragsgivere og samarbeidspartnere i utvalg (gjesteforelesninger, workshops, kurs eller utredningsoppdrag):

Musikkhøyskolen i Oslo, Kilden, Norges forskningsråd,

Rosa kompetanse, DIV høyskole,Oslo, Westerdals høyskole,

Försäkringskassan i Sverige,

RFSL Utbildning (Riksförbundet för HBTQ-personers

rättigheter), Stockholms universitet, Institutionen

för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap,

Stockholms universitet, Juridiska institutionen,

Kungliga svenska ballettskolan, Stockholm,

Socialstyrelsen i Sverige, Temadagen AB, Stockholm,

Omvårdnad Gävle, Rädda Barnen (Redd Barna),

DIS Study abroad in Scandinavia, HBT-seniorerna,

Göteborg, Golden Ladies, RFSL Stockholm,

Stockholms universitets studieveiledere,

Pedagogiska institutionen, Uppsala universitet,

Lärarutbildningen, Uppsala universitet, Pedagogiska institutionen,

Göteborgs universitet, Lärarhögskolan i Stockholm,

Arvsfonden i Sverige, Skeivt nettverk, Norge,

RFSL Stockholm, Språk-og kommuniksjonsvitenskap, NTNU.

Utdanning:

Tverrfaglig utdanningsprofil med vekt på fag fra humaniora (grunnfag psykologi, engelsk og hovedfag i anvendt språkvitenskap) og spisskompetanse i kjønnsforskning og nye medier. I min doktorgradsavhandling i tverrfaglige kulturstudier fra 2006 fordypet jeg meg i kjønn, seksualitet og sosial interaksjon på nettet.

 

Se CV for flere detaljer om publikasjoner, arbeidserfaring og oppdragsgivere! Last ned her

”Jag vill tacka dig för en fantastisk kurs. Den har verkligen öppnat mina ögon!”

Student på Normkritisk pedagogik, Stockholms universitet, vårsemesteret 2016

”Studentene var superfornøyde med forelesningen din! Håper du kan gjöre dette neste år også.”

Unn Andersen, kursansvarlig, Westerdals ACT.

”Hej Janne. Jag vill verkligen tacka dig för en mycket uppskattad utbildningsdag som du ledde hos oss i går. Jag har fått så många positiva reaktioner som Janne var fantastisk, otroligt bra på att förtydliga, fingertoppskänsla i att leda processen, ”nu äntligen förstår jag”, ”nu behöver vi gå hem och jobba med detta”.”

Videreutdanningsdag for svenske Försäkringskassan i normkritiske perspektiv, april 2016.