Forskerkollektivet er et kollektiv med forskere innenfor samfunnsvitenskap og humaniora som jobber normkritisk og interseksjonelt.
engebretsen engebretsen engebretsen engebretsen engebretsen engebretsen engebretsen

Recent News

Newsletter

Forskerkollektivet
janne@forskerkollektivet.no

Forskerkollektivet er et kollektiv med forskere innenfor samfunnsvitenskap og humaniora som jobber normkritisk og interseksjonelt. 

Vi gjør både egne forskningsprosjekt og vi tar kortere og lengre oppdrag på tvers av en rekke disipliner og fagfelt.

Vi formidler, foreleser, underviser, forsker, sensurerer, veileder og skriver søknader og tekster på tvers av ulike sjangere i og utenfor akademia.

Vi leverer oppdrag for skoler, offentlig sektor, UH-sektor og næringsliv.

Med perspektiver fra medievitenskap, sosiologi, kulturvitenskap og kjønnsforskning, jobber vi med et spenn av temaer, fra nye familier, lhbt og aldring til ungdom, radikalisering og sosiale medier.

Forskere uten grenser formidler på tvers av sjangere, tekster, medier og format.
  • All
  • Books
  • Photography
  • Research
Oslo, 20131125
Bildetekst:Unn Conradi Andersen 
Foto: Agnete Brun / Dagbladet
sara-orning
lin
2909413
engebretsen
224135_bromseth_janne3_none
wencke-2