Forskerkollektivet er et kollektiv med forskere innenfor samfunnsvitenskap og humaniora som jobber normkritisk og interseksjonelt.
engebretsen engebretsen engebretsen engebretsen engebretsen engebretsen engebretsen

Recent News

Newsletter

Forskerkollektivet
janne@forskerkollektivet.no

research

Från homo til HBQT i en brytningstid - var Janne Bromseth ansatt i den svenske myndigheten kammarkollegiet for å utrede langsiktige effekter av 43 barne- og ungdomsprosjekt med LHBT-tema som myndigheten hadde gitt ekønomisk støtte til fra 1998 – 2012. Les rapporten her: http://www.arvsfonden.se/sites/default/files/article_reports/utvarderingsrappor_-_fran_homo_till_hbtq_0.pdf Hvordan ser kjønn- og seksualitetsrelaterte krenkninger ut i skoleverdenen, og hvordan kan man forebygge dem gjennom strategisk forandringsstrategier? I samarbeid med anti-mobbingsstiftelsen Friends i Sverige gjorde Janne Bromseth en studie av framgangsfaktorer i likestillings- og likebehandlingsstrategier i fire svenske...