Forskerkollektivet er et kollektiv med forskere innenfor samfunnsvitenskap og humaniora som jobber normkritisk og interseksjonelt.
engebretsen engebretsen engebretsen engebretsen engebretsen engebretsen engebretsen

Recent News

Newsletter

Forskerkollektivet
janne@forskerkollektivet.no
img_7210

Från homo til HBQT i en brytningstid – var Janne Bromseth ansatt i den svenske myndigheten kammarkollegiet for å utrede langsiktige effekter av 43 barne- og ungdomsprosjekt med LHBT-tema som myndigheten hadde gitt ekønomisk støtte til fra 1998 – 2012. Les rapporten her: http://www.arvsfonden.se/sites/default/files/article_reports/utvarderingsrappor_-_fran_homo_till_hbtq_0.pdf

Hvordan ser kjønn- og seksualitetsrelaterte krenkninger ut i skoleverdenen, og hvordan kan man forebygge dem gjennom strategisk forandringsstrategier? I samarbeid med anti-mobbingsstiftelsen Friends i Sverige gjorde Janne Bromseth en studie av framgangsfaktorer i likestillings- og likebehandlingsstrategier i fire svenske skoler. I rapporten “Man kan ju inte läsa om bögar i nån historiebok. Genus- och jämställdhetsarbete i 4 skolor,” kan du lese om hvordan elever, lærere og foreldre på 4 svenske skolers ulike veier til forandring: http://www.teskedsorden.se/wp-content/uploads/2014/05/man-kan-ju-inte-lasa-om-bogar-i-nan-historiebok.pdf