Forskerkollektivet er et kollektiv med forskere innenfor samfunnsvitenskap og humaniora som jobber normkritisk og interseksjonelt.
engebretsen engebretsen engebretsen engebretsen engebretsen engebretsen engebretsen

Recent News

Newsletter

Forskerkollektivet
janne@forskerkollektivet.no
Læringsprosesser i privat og offentlig sektor

Vi rådgir og utvikler analyser og tiltak for private og offentlige bedrifter som ønsker: likestilte og differensierte arbeidsmiljøer / mer kompetanse på tiltak som fører til mangfold / tjenester som er sensitive overfor differensierte miljøer og grupper

Rådgivning og realisering av FoU søknader og prosjektet

Forskerkollektivet har mangeårig erfaring med å utvikle forskningsprosjekter og stor suksess i å hente inn finansiering fra blant annet Norges Forskningsråd, Regionale forskningsfond, Nordiske Forskningsfond, Fritt ord og finansiering fra Horizon2020 (EU). Forskerkollektivet tar oppdrag for enkeltpersoner, bedrifter og FoU-miljøer som trenger råd og veiledning i søknadsprosessene

Idélab

Vi eksperimenterer med litterære og akademiske sjangere og visuelle, fotografiske uttrykk. Vi lager workshops og seminarer samt skreddersyr små arrangementer for offentlige og private jubileum/ markeringer med utgangspunkt i forskningsbasert kunnskap fra fagfeltene kjønn, seksualitet, etnisitet, slektskap og familie, alder, lghbt, mangfold og likestilling utgjør nøkkelord.

Forskerkollektivet aktiviteter: sosial innovasjon kompetanseheving kunst – forskning

Læringsprosesser i privat og offentlig sektor

Vi rådgir og utvikler analyser og tiltak for private og offentlige bedrifter som ønsker:
• likestilte og differensierte arbeidsmiljøer
• mer kompetanse på tiltak som fører til mangfold
• tjenester som er sensitive overfor differensierte miljøer og grupper.

Rådgivning og realisering av FoU søknader og prosjektet
Forskerkollektivet har mangeårig erfaring med å utvikle forskningsprosjekter og stor suksess i å hente inn finansiering fra blant annet Norges Forskningsråd, Regionale forskningsfond, Nordiske Forskningsfond, Fritt ord og finansiering fra Horizon2020 (EU). Forskerkollektivet tar oppdrag for enkeltpersoner, bedrifter og FoU-miljøer som trenger råd og veiledning i søknadsprosessene.

Idélab
Vi eksperimenterer med litterære og akademiske sjangere og visuelle, fotografiske uttrykk. Vi lager workshops og seminarer samt skreddersyr små arrangementer for offentlige og private jubileum/ markeringer med utgangspunkt i forskningsbasert kunnskap fra fagfeltene kjønn, seksualitet, etnisitet, slektskap og familie, alder, lghbt, mangfold og likestilling utgjør nøkkelord.